Tematyka seminarium obejmuje wybrane metody matematyki finansowej i ubezpieczeniowej ze szczególnym uwzględnieniem miar ryzyka (w tym statystyk pozycyjnych), miar awersji do ryzyka oraz zagadnień związanych z podejmowaniem decyzji na podstawie nieprecyzyjnych danych.

Data: 08.03.2024
Tytuł referatu: Introduction to fuzzification of the integrals

Autor referatu: mgr Tomasz Józefiak (Politechnika Łódzka)

Posted by Michał Boczek

Data: 15.02.2024
Tytuł referatu: An ovierwiev of theoretical approach to fuzzy sets

Autor referatu: mgr Tomasz Józefiak (Politechnika Łódzka)

Posted by Michał Boczek

Data: 14.02.2024
Tytuł referatu: Omówienie potencjalnych aplikacji dla operatorów typu Choqueta

Autor referatu: dr Michał Boczek (Politechnika Łódzka)

Seminarium interdyscyplinarne. Spotkanie z zespołem dr hab. Pawłem Karczmarkiem (Politechnika Lubelska)

Posted by Michał Boczek

Data: 08.11.2023
Tytuł referatu: Warunek monotoniczności dla szczególnego przypadku funkcjonału Choqueta

Autor referatu: mgr Tomasz Józefiak (Politechnika Łódzka)

Posted by Michał Boczek

Data: 27.10.2023
Tytuł referatu: Agregacja danych w oparciu o pewien dyskretny operator typu Choquet'a

Autor referatu: mgr Tomasz Józefiak (Politechnika Łódzka)

Posted by Michał Boczek