English version English version
Zakład zastosowań

WSPÓŁCZESNEJ ANALIZY MATEMATYCZNEJ

W zakładzie prowadzone są badania w zakresie szeroko rozumianej analizy rzeczywistej (funkcje rzeczywiste jednej i wielu zmiennych, zbiory małe w analizie i topologii, teoria miary i całki) oraz jej związków ze strukturami mnogościowymi (algebry i ideały zbiorów oraz ich reprezentacje, zagadnienia deskryptywnej teorii mnogości). Badane są przestrzenie funkcyjne, w tym przestrzenie Banacha (w szczególności funkcji ciągłych) z użyciem metod analizy funkcjonalnej, topologii, kombinatoryki, algebr Boole’a i teorii mnogości . Przedmiotem badań jest też analiza nieliniowa (w szczególności metryczna teoria punktów stałych i teoria operatorów) oraz analiza zespolona (geometryczna teoria funkcji jednej i wielu zmiennych zespolonych).

Zakład opiekuje się specjalnością „Matematyka z zastosowaniami”. Wybrani pracownicy sprawują opiekę nad studentami indywidualnymi.


Kierownik: prof. dr hab. Marek Balcerzak
Pracownicy:
Seminaria:
 • Seminarium zakładowe,
  Referowane są wyniki własne uczestników lub zaproszonych prelegentów albo fragmenty wybranych publikacji innych autorów. Tematyka dotyczy szeroko rozumianej analizy rzeczywistej, metod topologicznych i teoriomnogościowych, a także metrycznej teorii punktów stałych oraz wybranych zagadnień analizy funkcjonalnej i teorii przestrzeni Banacha. Więcej informacji: http://www.im.p.lodz.pl/semwa/
  Odbywa się w: poniedziałki w godzinach: 12:15-14:00, sala 160 (IM PŁ)
 • Dowody niesprzeczności
  Uczestnicy: S. Głąb, M.Bienias, A.Krzeszowiec, F.Strobin
  Odbywa się w: wtorki w godzinach: 08:30-10:00, sala 160 (IM PŁ)
 • Analiza zespolona
  Uczestnicy: P. Liczberski, T. Poreda, W.Majchrzak, R.Sitarski, R. Długosz, J. Kalina, E.Leś, A. Łazińska, A. Sibelska, A. Wrzesień
  Odbywa się w: wtorki w godzinach: 16:00-17:30, sala 171 (IM PŁ)
  Referaty:
  • Rodziny funkcji holomorficznych w kuli przestrzeni Banacha zadane warunkami geometrycznymi
   2014 - Renata Długosz
  • Warunki konieczne i wystarczające gwiaździstości odwzorowań lokalnie biholomorficznych
   2014 - Piotr Liczberski
  • Analityczne dowody warunków koniecznych i wystarczających gwiaździstości i wypukłości zespolonych funkcji lokalnie jednolistnych
   2014 - Agnieszka Sibelska (UŁ)
  • Geometryczne dowody warunków koniecznych i wystarczających gwiaździstości i wypukłości zespolonych funkcji lokalnie jednolistnych
   2014 - Renata Długosz
  • Funkcje (j,k) - symetryczne i rodziny bavrinowskie funkcji holomorficznych w obszarach n-kołowych
   2014 - Renata Długosz
  • Zagadnienia ekstremalne w tradycyjnych rodzinach bavrinowskich
   2013 - Renata Długosz
  • O własnościach geometrycznych pewnych klas zespolonych funkcji harmonicznych określonych przez warunki analityczne lub współczynnikowe z parametrem zespolonym
   2013 - dr Agnieszka Sibelska (UŁ)
  • On a subclass of analytic functions involving Salagean integral operator
   2013 - Andrea-Elena Tudor (Romania)
  • Differential subordinations involving arithmetic and geometric means
   2013 - Oana Crisan (Romania) i Stanisława Kanas (URz)
  • Klasy funkcji zadane przez podporządkowanie
   2013 - Jacek Dziok (URz)
  • Inkluzje i wzory całkowe dla bavrinowskich rodzin funkcji holomorficznych w obszarach n-kołowych
   2013 - Renata Długosz
  • Twierdzenia o włożeniu dla bavrinowskich rodzin funkcji holomorficznych w obszarach n-kołowych
   2013 - Renata Długosz
  • Konstrukcja funkcji z nowych rodzin bavrinowskich
   2012 - Renata Długosz
  • Problem oszacowania G-balansu wielomianów n-jednorodnych z rozwinięć funkcji rodzin bavrinowskich
   2012 - Renata Długosz
  • Relacje niezmiennicze względem operatora L Temljakova oraz operatora do niego odwrotnego w przypadku rodzin bavrinowskich
   2012 - Edyta Leś (URz)
  • Obszary n-kołowe, funkcja Minkowskiego obszarów n-kołowych i zastosowanie w problemach ekstremalnych dla rodzin bavrinowskich
   2012 - Renata Długosz

Instytut Matematyki Wydział FTIMS Politechnika Łódzka, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 215, tel. 42 631-36-17, fax. 42 631-38-65