English version English version
Zakład ubezpieczeń i rynków kapitałowych

Główne kierunki badań:

 • modelowanie ryzyk ubezpieczeniowych i inwestycyjnych,
 • wycena zakładów ubezpieczeń
 • zarządzanie aktywami i zobowiązaniami zakładów ubezpieczeń
 • teoria zaufania i inne metody taryfikacji składki
 • wycena rezerw ubezpieczeniowych
 • zarządzanie ryzykiem niewypłacalności zakładów ubezpieczeń
 • statystyka aktuarialna
 • modelowanie cykli na rynkach finansowych
 • zarządzanie portfelem inwestycyjnym
 • adekwatność kapitałowa firm ubezpieczeniowych/inwestycyjnych
 • optymalne transfery ryzyka
 • ALM dla planów emerytalnych

Kierownik: prof. dr hab. Lesław Gajek
Pracownicy:
Seminaria:
 • Matematyka finansowa
  M. Kałuszka, A. Okolewski, A. Kondratiuk-Janyska, M. Boczek, W. Wyka, V. Szeligowska
  Odbywa się w: wtorki w godzinach: 10:15-12:00, sala 160 IM PŁ
  Referaty:
  • Rozwiązanie pewnych problemów związanych z całkami względem semikopuł
   Michał Boczek, Marek Kałuszka
  • Semikopuły i ich zastosowania
   Michał Boczek
  • Miary konkurencyjności
   Michał Boczek
  • O pewnych problemach z teorii nieokreśloności
   Marek Kałuszka
 • Matematyka aktuarialna
  Uczestnicy:M. Kałuszka, A. Okolewski, M. Boczek, W. Wyka
  Odbywa się w: wtorki w godzinach: 12:30-14:00, sala 160 IM PŁ
  Referaty:
  • Miary awersji w teorii Kahnemana-Tverskiego
   Waldemar Wyka
  • Miary awersji przy częściowej informacji
   Marek Kałuszka
  • Miary awersji do ryzyka
   Waldemar Wyka, Marek Kałuszka, Wioletta Szeligowska
  • Oszacowania dla statystyk pozycyjnych i ich zastosowanie
   Andrzej Okolewski
 • Zarządzanie ryzykiem zakładów ubezpieczeń
  Prowadzący: L.Gajek, Uczestnicy: E.Krajewska, M.Rudź
  Odbywa się w: piątki w godzinach: 17:30-19:00, sala 140

Instytut Matematyki Wydział FTIMS Politechnika Łódzka, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 215, tel. 42 631-36-17, fax. 42 631-38-65