English version English version
Zakład modelowania matematycznego

Zajmujemy się teorią równań różniczkowych i pokrewnych nim równań funkcjonalno-różniczkowych, zagadnieniami brzegowymi dla tych równań, generowanymi w ten sposób układami dynamicznymi i zastosowaniami do modelowania matematycznego systemów fizycznych, biologicznych i innych.

Zakład opiekuje się specjalnościami: na studiach I stopnia:

 • Modelowanie matematyczne
 • Matematyczne metody analizy danych biznesowych

na studiach II stopnia:

 • Modelowanie matematyczne i optymalizacja
 • Analiza danych w biznesie i logistyceKierownik: prof. dr hab. Bogdan Przeradzki
Pracownicy:
Seminaria:
 • Równania różniczkowe w modelowaniu matematycznym
  prowadzący: B. Przeradzki, Uczestnicy: G. Andrzejczak, J.Banasiak, J.Kalina, A.Lipowski, M.Nockowska-Rosiak, M.Pietruk, T.Poreda, K. Szymańska-Dębowska, A. Falkiewicz, I. Kossowski, M. Krukowski, P. Ostrowski, J. Rogowski, R. Stegliński
  Odbywa się w: środy w godzinach: 10:30-12:00, sala 160 (IM PŁ)
  Referaty:
  • Discrete dynamical systems for scale, ordinary and binary data
   Konstantin Nosov
  • An introduction to Ważewski method
   Magdalena Nockowska-Rosiak
  • Weighted L^p spaces on nilpotent locally compact groups
   Mateusz Krukowski
  • Nonlocal boundary value problems arising in thermoelasticity
   Igor Kossowski
  • Some new results on nonlocal problems, joint work with J. Mawhin
   Katarzyna Szymańska-Dębowska. Bogdan Przeradzki
  • Method of small parameter for problems from modeling of epidemics, joint work with J. Banasiak
   Katarzyna Szymańska-Dębowska
  • Wyznaczanie efektywnych własności dwuwymiarowych kompozytów z losowymi wtrąceniami kołowymi
   Piotr Drygaś (Uniwersytet Rzeszowski)
  • Couples of lower and upper slopes and resonant second order differential equations with nonlocal boundary conditions
   K. Szymańska-Dębowska (joint work with J. Mawhin)
  • Method of small parameter and Tikhonoff's theorem with applications to mathematical epidemiology
   Jacek Banasiak
  • An application of Krasnosielski's cone-expansion theorem to nonlinear nonlocal problems
   Igor Kossowski
  • The Arzela-Ascoli theorem for multifunctions
   Mateusz Krukowski
  • Infinitely many solutions for nonlinear equations with p-Laplacians
   Robert Stegliński
  • Melnikov's method for implicit differential equations; the paper by M. Fečkan
   Małgorzata Pietruk
  • Tolerant periodic functions in heat equations
   Piotr Ostrowski
  • The Arzela-Ascoli theorem in uniform spaces
   Mateusz Krukowski
  • Modeling of proliferation of gene mutations in aged structured populations
   Aleksandra Falkiewicz
  • Volterra operators on time scales
   Małgorzata Pietruk
  • A monotonicity method for nonlocal boundary value problems
   Igor Kossowski
  • Three solutions of Lidstone's boundary value problems via Morse theory
   Bogdan Przeradzki
  • Spadini's results on periodic solutions of differential-algebraic equations
   Jacek Rogowski
  • On some nonlocal differential boundary conditions for differential equations; joined results with J. Mawhin
   K. Szymańska-Dębowska
  • Non-autonomous second order Hamiltonian systems
   R. Stegliński
  • An intermidiate value theorem in ordered Banach spaces
   M. Nockowska-Rosiak
  • A solution of a beam equation with elastic bearings
   . - A. Lipowski
  • Asymptotic state lumping in transport problems on networks
   A. Falkiewicz
  • A first order systems of ODEs with nonlinear nonlocal boundary conditions
   I. Kossowski
  • Compactness criteria in some Banach spaces with applications to nonlinear integral equations
   M. Krukowski
  • Pseudo differential and Levy operators
   K. Szymańska-Dębowska
  • Uogólnienie modelu transportu na grafie na przypadek dowolnej macierzy Kirchhoffa
   A. Falkiewicz
  • Strongly continuous semigroups and the solvability of semilinear parabolic BVPs
   I. Kossowski
  • Almost periodic solutions to some ODEs
   Piotr Ostrowski
  • Nonlinear beam on elastic bearings
   Adam Lipowski
  • Infinite dimensional Morse theory
   Grzegorz Andrzejczak
  • Almost periodic functions and ODEs
   Bogdan Przeradzki
  • Singular boundary value problems - general approach
   Magdalena Nockowska-Rosiak
  • The existence of solutions to equation Lu=N(u)+h in a Hilbert space with noninvertible self-adjoint operator L and strongly monotone operator N
   P. Zieliński
  • Periodic solutions of ODEs with p-Laplacian
   A. Lipowski
  • A survey of results on p-Laplacian
   Bogdan Przeradzki
  • Mawhin's Continuation Theorem for p-Laplacian
   Katarzyna Szymańska-Dębowska
  • Concentration compactness and Moutain Pass Lemma
   Jerzy Kalina i Adam Lipowski
  • A simple NSC-RKHS algorithm for solving linear boundary value problems ? Error bounds and implementations
   Grzegorz Andrzejczak
  • Homoclinic solutions of semilinear equation with discrete multiplication operator
   Przemysław Zieliński
  • Zastosowanie tw. Tichonowa do modelu epidemii
   Ewelina Miernik
  • Praca Webb, Infante o uproszczeniu zastosowania tw. Krasnosielskiego o stożku do zagadnień nielokalnych
   Katarzyna Szymańska-Dębowska
  • Uogólnienie tw. Krasnosielskiego o sumie kontrakcji i odwzorowania zwartego i jego zastosowanie
   Bogdan Przeradzki
  • Wykorzystanie topologii słabej i twierdzeń o punkcie stałym w tej topologii do badania rozwiązalności równań z silnie nieodwracalną częścią liniową
   Przemysław Zieliński
  • Pewne rezonansowe nielokalne zagadnienia brzegowe
   Katarzyna Szymańska-Dębowska
  • Metody spektralne w badaniu równań nieliniowych
   Przemysław Zieliński
  • Metody dokładnej funkcji kary typu l1 w niewypukłym programowaniu matematycznym
   Tadeusz Antczak
  • Uogólnienia twierdzenia o wartości średniej dla funkcji harmonicznych
   Adam Lipowski
  • Pewne zastosowania kontrakcji (praca Robert M. Brooks, Klaus Schmitt)
   Magdalena Nockowska-Rosiak
  • Jądra reprodukujące przestrzeni Hilberta i ich zastosowania do metod numerycznych dla zagadnień brzegowych
   Grzegorz Andrzejczak
  • praca W. Tuckera:Lorenz attractor exists
   Jacek Rogowski
  • O pewnym uogólnieniu równania Blasiusa
   Magdalena Nockowska-Rosiak i Bogdan Przeradzki
 • Nonlinear Analysis, Międzyuczelniane seminarium PŁ- UŁ (język - angielski)
  Prowadzący: M. Galewski, Uczestnicy: A. Nowakowski, A. Orpel, J. Smejda, Z. Stempień, R. Wieteska, P. Kowalski, gościnnie: Leon Mikołajczyk;
  Odbywa się w: wtorki w godzinach: 16:00-18:00, sala 160(IM PŁ)
  Referaty:
  • Higher order ODE with dependence on odd derivatives via variational methods
   Aleksandra Orpel
  • Positive solutions for anisotropic BVPs
   Renata Wieteska
  • On a discrete BVP problem with p-laplacian
   Joanna Smejda
  • Dependence on parameters for variational impulsive boundary value problems
   Marek Galewski
  • On a dual variational method
   Aleksandra Orpel
  • On a dual variatonal method 2
   Aleksadra Orpel
  • Dependence on parameters for discrete boundary value problems via monotonicity theory
   Marek Galewski
 • Geometria różniczkowa
  Uczestnicy:B. Balcerzak, A. Lipowski, K. Lisiecki, J. Rogowski, W. Walas, A. Waliszewska
  Odbywa się w: piątki w godzinach: 12:15-14:00, sala 155, IM

Instytut Matematyki Wydział FTIMS Politechnika Łódzka, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 215, tel. 42 631-36-17, fax. 42 631-38-65