English version English version
dr
Elżbieta Krajewska

Zakład: Zakład ubezpieczeń i rynków kapitałowych
Stanowisko: adiunkt
Pokój: 164
Telefon: (+48) 42 631-36-34
e-mail: elzbieta.krajewska@p.lodz.pl
Dyżur: -

Publikacje naukowe:

  • Lesław Gajek, Elżbieta Krajewska, Balance-sheet interest rate risk: a weighted L^p approach, Journal of Risk (15 pkt.), 21 (1) (2018), 91-104, JCR
  • Lesław Gajek, Elżbieta Krajewska, Portfolio immunization under cone restrictions, Journal of Applied Analysis (9 pkt.), 23 (2) (2017), 127-135
  • Elżbieta Krajewska, Immunizacja ryzyka stopy procentowej ubezpieczycieli życiowych, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 37 (2015), 39-56
  • Lesław Gajek, Elżbieta Krajewska, A new immunization inequality for random streams of assets, liabilities and interest rates, Insurance:Mathematics and Economics, 53 (2013), 624-631, JCR

Instytut Matematyki Wydział FTIMS Politechnika Łódzka, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 215, tel. 42 631-36-17, fax. 42 631-38-65