English version English version

Publikacje naukowe:

  • , D. Miklaszewski, The Nielsen number of set-valued maps. An approximation approach, Serdica, 15 no. 4 (1990), 336?344

Instytut Matematyki Wydział FTIMS Politechnika Łódzka, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 215, tel. 42 631-36-17, fax. 42 631-38-65