English version English version
Dla kandydatów

Nowe programy kształcenia na I i II stopniu studiów kier. matematyka od roku akademickiego 2016/2017 !!!

W dniu 21.06.2016 Rada Wydziału FTIMS zatwierdziła zmiany w programach kształcenia na I i II stopniu kier. matematyka. Do pobrania pliki z siatkami zajęć.

I STOPIEŃ

II STOPIEŃ

Zmiany wchodzą w życie od roku akademickiego 2016/17.

Dyrekcja Instytutu Matematyki w związku z wprowadzonymi zmianami wystąpi w najbliższym czasie do Komisji Egzaminu Aktuarialnego o pozytywne zaopiniowanie możliwości uznania 5 działów aktualnie obowiązującego egzaminu aktuarialnego w ramach studiów na kier. matematyka (na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r.)

 

Specjalności oferowane na kierunku Matematyka na Wydziale FTIMS Politechniki Łódzkiej

na studiach I stopnia (licencjackich, stacjonarnych, trwających 6 semestrów):

  • Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa (MFiU)
  • Modelowanie matematyczne (MM)
  • Matematyczne metody analizy danych biznesowych (MMADB)
  • Matematyka procesów decyzyjnych (MPD)

Specjalności oferowane na kierunku Matematyka na Wydziale FTIMS Politechniki Łódzkiej
na studiach II stopnia (magisterskich, stacjonarnych, trwających 4 semestry):

  • Zarządzanie ryzykiem w finansach i ubezpieczeniach (ZRwFiU)
  • Modelowanie matematyczne i optymalizacja (MMiO)
  • Analiza danych w biznesie i logistyce (ADwBiL)
  • Matematyka z zastosowaniami (MzZ)

 

Instytut Matematyki Wydział FTIMS Politechnika Łódzka, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 215, tel. 42 631-36-17, fax. 42 631-38-65