Wersja polska Wersja polska
The Division of Mathematical Modelling

The Division carries out research in the field of differential and functional-differential equations, boundary value problems for such equations, related dynamical systems and their applications to mathematical modelling of problems in natural and technological sciences.

The Division is responsible for the following specializations:

at the undergraduate level (BSc):

 • Mathematical Modelling
 • Mathematical Methods for the Business Data Analysis

at the postgraduate level (MSc):

 • Mathematical Modelling and Optimization
 • Data Analysis in Business and Logistics

Head: prof. dr hab. Bogdan Przeradzki
Members:
Seminars:
 • Równania różniczkowe w modelowaniu matematycznym
  prowadzący: B. Przeradzki, Uczestnicy: G. Andrzejczak, J.Banasiak, J.Kalina, A.Lipowski, M.Nockowska-Rosiak, M.Pietruk, T.Poreda, K. Szymańska-Dębowska, A. Falkiewicz, I. Kossowski, M. Krukowski, P. Ostrowski, J. Rogowski, R. Stegliński
  Timeline: wednesday, 10:30-12:00, room 160 (IM PŁ)
  Presentations:
  • Discrete dynamical systems for scale, ordinary and binary data
   Konstantin Nosov
  • An introduction to Ważewski method
   Magdalena Nockowska-Rosiak
  • Weighted L^p spaces on nilpotent locally compact groups
   Mateusz Krukowski
  • Nonlocal boundary value problems arising in thermoelasticity
   Igor Kossowski
  • Some new results on nonlocal problems, joint work with J. Mawhin
   Katarzyna Szymańska-Dębowska. Bogdan Przeradzki
  • Method of small parameter for problems from modeling of epidemics, joint work with J. Banasiak
   Katarzyna Szymańska-Dębowska
  • Wyznaczanie efektywnych własności dwuwymiarowych kompozytów z losowymi wtrąceniami kołowymi
   Piotr Drygaś (Uniwersytet Rzeszowski)
  • Couples of lower and upper slopes and resonant second order differential equations with nonlocal boundary conditions
   K. Szymańska-Dębowska (joint work with J. Mawhin)
  • Method of small parameter and Tikhonoff's theorem with applications to mathematical epidemiology
   Jacek Banasiak
  • An application of Krasnosielski's cone-expansion theorem to nonlinear nonlocal problems
   Igor Kossowski
  • The Arzela-Ascoli theorem for multifunctions
   Mateusz Krukowski
  • Infinitely many solutions for nonlinear equations with p-Laplacians
   Robert Stegliński
  • Melnikov's method for implicit differential equations; the paper by M. Fečkan
   Małgorzata Pietruk
  • Tolerant periodic functions in heat equations
   Piotr Ostrowski
  • The Arzela-Ascoli theorem in uniform spaces
   Mateusz Krukowski
  • Modeling of proliferation of gene mutations in aged structured populations
   Aleksandra Falkiewicz
  • Volterra operators on time scales
   Małgorzata Pietruk
  • A monotonicity method for nonlocal boundary value problems
   Igor Kossowski
  • Three solutions of Lidstone's boundary value problems via Morse theory
   Bogdan Przeradzki
  • Spadini's results on periodic solutions of differential-algebraic equations
   Jacek Rogowski
  • On some nonlocal differential boundary conditions for differential equations; joined results with J. Mawhin
   K. Szymańska-Dębowska
  • Non-autonomous second order Hamiltonian systems
   R. Stegliński
  • An intermidiate value theorem in ordered Banach spaces
   M. Nockowska-Rosiak
  • A solution of a beam equation with elastic bearings
   . - A. Lipowski
  • Asymptotic state lumping in transport problems on networks
   A. Falkiewicz
  • A first order systems of ODEs with nonlinear nonlocal boundary conditions
   I. Kossowski
  • Compactness criteria in some Banach spaces with applications to nonlinear integral equations
   M. Krukowski
  • Pseudo differential and Levy operators
   K. Szymańska-Dębowska
  • Uogólnienie modelu transportu na grafie na przypadek dowolnej macierzy Kirchhoffa
   A. Falkiewicz
  • Strongly continuous semigroups and the solvability of semilinear parabolic BVPs
   I. Kossowski
  • Almost periodic solutions to some ODEs
   Piotr Ostrowski
  • Nonlinear beam on elastic bearings
   Adam Lipowski
  • Infinite dimensional Morse theory
   Grzegorz Andrzejczak
  • Almost periodic functions and ODEs
   Bogdan Przeradzki
  • Singular boundary value problems - general approach
   Magdalena Nockowska-Rosiak
  • The existence of solutions to equation Lu=N(u)+h in a Hilbert space with noninvertible self-adjoint operator L and strongly monotone operator N
   P. Zieliński
  • Periodic solutions of ODEs with p-Laplacian
   A. Lipowski
  • A survey of results on p-Laplacian
   Bogdan Przeradzki
  • Mawhin's Continuation Theorem for p-Laplacian
   Katarzyna Szymańska-Dębowska
  • Concentration compactness and Moutain Pass Lemma
   Jerzy Kalina i Adam Lipowski
  • A simple NSC-RKHS algorithm for solving linear boundary value problems ? Error bounds and implementations
   Grzegorz Andrzejczak
  • Homoclinic solutions of semilinear equation with discrete multiplication operator
   Przemysław Zieliński
  • Zastosowanie tw. Tichonowa do modelu epidemii
   Ewelina Miernik
  • Praca Webb, Infante o uproszczeniu zastosowania tw. Krasnosielskiego o stożku do zagadnień nielokalnych
   Katarzyna Szymańska-Dębowska
  • Uogólnienie tw. Krasnosielskiego o sumie kontrakcji i odwzorowania zwartego i jego zastosowanie
   Bogdan Przeradzki
  • Wykorzystanie topologii słabej i twierdzeń o punkcie stałym w tej topologii do badania rozwiązalności równań z silnie nieodwracalną częścią liniową
   Przemysław Zieliński
  • Pewne rezonansowe nielokalne zagadnienia brzegowe
   Katarzyna Szymańska-Dębowska
  • Metody spektralne w badaniu równań nieliniowych
   Przemysław Zieliński
  • Metody dokładnej funkcji kary typu l1 w niewypukłym programowaniu matematycznym
   Tadeusz Antczak
  • Uogólnienia twierdzenia o wartości średniej dla funkcji harmonicznych
   Adam Lipowski
  • Pewne zastosowania kontrakcji (praca Robert M. Brooks, Klaus Schmitt)
   Magdalena Nockowska-Rosiak
  • Jądra reprodukujące przestrzeni Hilberta i ich zastosowania do metod numerycznych dla zagadnień brzegowych
   Grzegorz Andrzejczak
  • praca W. Tuckera:Lorenz attractor exists
   Jacek Rogowski
  • O pewnym uogólnieniu równania Blasiusa
   Magdalena Nockowska-Rosiak i Bogdan Przeradzki
 • Nonlinear Analysis, Międzyuczelniane seminarium PŁ- UŁ (język - angielski)
  Prowadzący: M. Galewski, Uczestnicy: A. Nowakowski, A. Orpel, J. Smejda, Z. Stempień, R. Wieteska, P. Kowalski, gościnnie: Leon Mikołajczyk;
  Timeline: tuesday, 16:00-18:00, room 160(IM PŁ)
  Presentations:
  • Higher order ODE with dependence on odd derivatives via variational methods
   Aleksandra Orpel
  • Positive solutions for anisotropic BVPs
   Renata Wieteska
  • On a discrete BVP problem with p-laplacian
   Joanna Smejda
  • Dependence on parameters for variational impulsive boundary value problems
   Marek Galewski
  • On a dual variational method
   Aleksandra Orpel
  • On a dual variatonal method 2
   Aleksadra Orpel
  • Dependence on parameters for discrete boundary value problems via monotonicity theory
   Marek Galewski
 • Geometria różniczkowa
  Uczestnicy:B. Balcerzak, A. Lipowski, K. Lisiecki, J. Rogowski, W. Walas, A. Waliszewska
  Timeline: friday, 12:15-14:00, room 155, IM

Instytut Matematyki Wydział FTIMS Politechnika Łódzka, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 215, tel. 42 631-36-17, fax. 42 631-38-65