Wersja polska Wersja polska
The Division of Insurance and Capital Markets

The main areas of research:

 • modeling of insurance and investment risks,
 • valuation of insurance companies
 • management of the assets and liabilities of insurance companies
 • credibility theory  and other methods of charging fees
 • valuation of insurance reserves
 • insolvency risk management
 • actuarial statistics
 • modeling cycles in financial markets
 • portfolio management
 • capital adequacy of insurance companies / investment firms
 • optimal risk transfer
 • ALM for pension plans

Head: prof. dr hab. Lesław Gajek
Members:
Seminars:
 • Matematyka finansowa
  M. Kałuszka, A. Okolewski, A. Kondratiuk-Janyska, M. Boczek, W. Wyka, V. Szeligowska
  Timeline: tuesday, 10:15-12:00, room 160 IM PŁ
  Presentations:
  • Rozwiązanie pewnych problemów związanych z całkami względem semikopuł
   Michał Boczek, Marek Kałuszka
  • Semikopuły i ich zastosowania
   Michał Boczek
  • Miary konkurencyjności
   Michał Boczek
  • O pewnych problemach z teorii nieokreśloności
   Marek Kałuszka
 • Matematyka aktuarialna
  Uczestnicy:M. Kałuszka, A. Okolewski, M. Boczek, W. Wyka
  Timeline: tuesday, 12:30-14:00, room 160 IM PŁ
  Presentations:
  • Miary awersji w teorii Kahnemana-Tverskiego
   Waldemar Wyka
  • Miary awersji przy częściowej informacji
   Marek Kałuszka
  • Miary awersji do ryzyka
   Waldemar Wyka, Marek Kałuszka, Wioletta Szeligowska
  • Oszacowania dla statystyk pozycyjnych i ich zastosowanie
   Andrzej Okolewski
 • Zarządzanie ryzykiem zakładów ubezpieczeń
  Prowadzący: L.Gajek, Uczestnicy: E.Krajewska, M.Rudź
  Timeline: friday, 17:30-19:00, room 140

Instytut Matematyki Wydział FTIMS Politechnika Łódzka, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 215, tel. 42 631-36-17, fax. 42 631-38-65