Wersja polska Wersja polska
The Division of Applications of Contemparery

MATHEMATICAL ANALYSIS

 

The Division carries out research in the field of a broad real  analysis  (real functions of one and several variables, the role of small sets in analysis and topology,  measure theory  and integration) and its relationship with the set-theoretical structures (algebra and ideals of sets and their representations, problems of the descriptive set theory ).The research also involves studying  functional spaces, including Banach spaces (in particular, the Banach space of continuous functions) using the methods of functional analysis, topology, combinatorics, Boolean algebra and set theory. The Division also is involved in certain topics of nonlinear analysis, such as the metric fixed point theory and the operator theory, as well as complex analysis (geometric theory of functions of one and several complex variables).

The Division is responsible for the specialization:

 

 • Mathematics with Applications

 

Some faculty members supervise students studying according to individual programmes.

 


Head: prof. dr hab. Marek Balcerzak
Members:
Seminars:
 • Seminarium robocze z teorii mnogości
  Uczestnicy: S. Głąb, M.Bienias, R.Stegliński, F.Strobin, P.Gordinowicz, J.Marchwicki, J.Swaczyna
  Timeline: thursday, 10:00-13:00, room 160 (IM PŁ)
 • Analiza zespolona
  Uczestnicy: P. Liczberski, T. Poreda, W.Majchrzak, R.Sitarski, R. Długosz, J. Kalina, E.Leś, A. Łazińska, A. Sibelska, A. Wrzesień
  Timeline: tuesday, 16:00-17:30, room 171 (IM PŁ)
  Presentations:
  • Rodziny funkcji holomorficznych w kuli przestrzeni Banacha zadane warunkami geometrycznymi
   2014 - Renata Długosz
  • Warunki konieczne i wystarczające gwiaździstości odwzorowań lokalnie biholomorficznych
   2014 - Piotr Liczberski
  • Analityczne dowody warunków koniecznych i wystarczających gwiaździstości i wypukłości zespolonych funkcji lokalnie jednolistnych
   2014 - Agnieszka Sibelska (UŁ)
  • Geometryczne dowody warunków koniecznych i wystarczających gwiaździstości i wypukłości zespolonych funkcji lokalnie jednolistnych
   2014 - Renata Długosz
  • Funkcje (j,k) - symetryczne i rodziny bavrinowskie funkcji holomorficznych w obszarach n-kołowych
   2014 - Renata Długosz
  • Zagadnienia ekstremalne w tradycyjnych rodzinach bavrinowskich
   2013 - Renata Długosz
  • O własnościach geometrycznych pewnych klas zespolonych funkcji harmonicznych określonych przez warunki analityczne lub współczynnikowe z parametrem zespolonym
   2013 - dr Agnieszka Sibelska (UŁ)
  • On a subclass of analytic functions involving Salagean integral operator
   2013 - Andrea-Elena Tudor (Romania)
  • Differential subordinations involving arithmetic and geometric means
   2013 - Oana Crisan (Romania) i Stanisława Kanas (URz)
  • Klasy funkcji zadane przez podporządkowanie
   2013 - Jacek Dziok (URz)
  • Inkluzje i wzory całkowe dla bavrinowskich rodzin funkcji holomorficznych w obszarach n-kołowych
   2013 - Renata Długosz
  • Twierdzenia o włożeniu dla bavrinowskich rodzin funkcji holomorficznych w obszarach n-kołowych
   2013 - Renata Długosz
  • Konstrukcja funkcji z nowych rodzin bavrinowskich
   2012 - Renata Długosz
  • Problem oszacowania G-balansu wielomianów n-jednorodnych z rozwinięć funkcji rodzin bavrinowskich
   2012 - Renata Długosz
  • Relacje niezmiennicze względem operatora L Temljakova oraz operatora do niego odwrotnego w przypadku rodzin bavrinowskich
   2012 - Edyta Leś (URz)
  • Obszary n-kołowe, funkcja Minkowskiego obszarów n-kołowych i zastosowanie w problemach ekstremalnych dla rodzin bavrinowskich
   2012 - Renata Długosz
 • Seminarium zakładowe
  Na seminarium referowane są wyniki własne uczestników lub zaproszonych prelegentów albo fragmenty wybranych publikacji innych autorów. Tematyka dotyczy szeroko rozumianej analizy rzeczywistej, metod topologicznych i teoriomnogościowych, a także metrycznej teorii punktów stałych oraz wybranych zagadnień analizy funkcjonalnej i teorii przestrzeni Banacha. Uczestnicy: M.Balcerzak, A.Bartoszewicz, M.Bienias, K.Chrząszcz, M.Filipczak, T.Filipczak, Sz.Głąb, J.Hejduk, G.Horbaczewska, E.Jabłońska, J.Jachymski,I.Jóźwik, J.Kaczmarek, A.Komisarski, E.Kotlicka-Dwurznik, S.Lindner, J.Marchwicki, Ł.Maślanka, P.Nowakowski, J.Peredko, F.Strobin, J.Swaczyna, M.Terepeta, F.Turoboś, A.Wachowicz, M.Popławski. www.im.p.lodz.pl/semwa/index.html
  Timeline: monday, 12:15-14:00, room 52 (IM PŁ)

Instytut Matematyki Wydział FTIMS Politechnika Łódzka, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 215, tel. 42 631-36-17, fax. 42 631-38-65