English version English version
Seminaria
Instytut:
 • Seminarium instytutowe
  Odbywa się nieregularnie mniej więcej raz na miesiąc. Skierowane jest do wszystkich pracowników, doktorantów i chętnych studentów lat wyższych.
  Odbywa się w: wtorki w godzinach: 14:15-15:15, sala 52
  Referaty:
  • Wybrane własności struktur mierzalnych
   2019-03-26 - Tomasz Filipczak
  • Zwarte przestrzenie 0-wymiarowe jako fraktale iterowanych układów odwzorowań i ich uogólnień
   2019-01-08 - Filip Strobin
  • Struktury generyczne
   2018-10-18 - Wiesław Kubiś (Czeska Akademia Nauk oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
  • Wpływ geometrycznej struktury grafu na oszacowania w wybranych modelach przeszukiwania grafów
   2018-06-19 - Przemysław Gordinowicz
  • Optymalne oszacowania funkcjonałów statystyk porządkowych dla zależnych obserwacji
   2018-06-05 - Andrzej Okolewski
  • Matematyka na Uniwersytecie Lwowskim do polowy XX stulecia
   2018-06-05 - Prof. Jarosław Prytuła (Uniwersytet Lwowski)
  • Bifurkacja z nieskończoności stanów związanych w równaniu Schroedingera
   2018-05-15 - Wojciech Kryszewski
  • Liniowe i nieliniowe operatorowo-różniczkowe równania na zespolonych skalach interpolacyjnych
   2018-04-17 - prof. Andrzej O. Łopuszański
  • Nielokalne zagadnienia brzegowe dla równań różniczkowych zwyczajnych
   2018-01-23 - Katarzyna Szymańska-Dębowska
  • Pochodne radialne i ich zastosowania w optymalizacji wielowartościowej
   2017-11-28 - prof. Marcin Studniarski (Uniwersytet Łódzki)
  • Perturbations of Laplacian matrices and its connection to dynamical systems on graphs and difference equations
   2017-11-21 - Petr Stehlik (West Bohemia University)
  • A simple proof of Steinitz theorem on rearrangements of series in $\mathbb R^n$
   2017-11-21 - Taras Banakh (Department of Mathematics, Ivan Franko Lviv National University Instytute of Mathematics, Jan Kochanowski University in Kielce)
  • Multiple solutions for a Dirichlet fractional problem with a degenerate Kirchhoff coefficient
   2017-10-24 - Dr Luca Vilasi z University of Messina (Włochy)
  • Problemat Steinhausa dotyczący punktów kratowych w przestrzeniach Banacha
   2017-03-21 - Tomasz Kania (University of Warwick, Anglia)
  • Dickman equation and its positive solutions
   2016-11-29 - Josef Diblik z Uniwersytetu w Brnie (Słowacja)
  • Topological spaces with omega^omega-bases
   2016-10-18 - Taras Banakh (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine)
  • PDE Problems arising in mathematical biology
   2016-10-11 - Avner Friedman
  • On Theorem of Schauder and the Apriori Bounds Principle
   2016-10-04 - Andrzej Granas
  • Time scales
   2016-06-14 - Martin Bohner (Missouri, USA)
  • O powracaniu w parach
   2016-05-10 - Piotr Oprocha (AGH Kraków)
  • Attractors in Some Problems of Fluid Mechanics
   2016-04-26 - Grzegorz Łukaszewicz ( Uniwersytet Warszawski)
  • Czasooptymalne sterowanie układami liniowymi niecałkowitego rzędu w sensie Riemanna?Liouville'a
   2016-03-08 - Ivan Matychin (National Academy of Sciences of Ukraine)
  • Minimization of the Base Transit Time in Homogeneous Bipolar Transistors: An Example for Optimal Control with State Space Constraints
   2015-12-22 - Heinz Schaettler (Washington University in Saint Louis)
  • Przesunięcia ważone na semidrzewach skierowanych
   2015-11-24 - Witold Majdak (AGH w Krakowie)
  • Stochastic approximation in evolutionary systems with Markov and semiMarkov switchings
   2015-10-27 - Yarosław Chabanyuk (Lwowski Uniwerytet Narodowy, Lwów, Ukraina)
  • Anomalna dyfuzja i równanie Burgersa
   26-05-2015 - Grzegorz Karch (Uniwersytet Wrocławski)
  • Proste uogólnienie twierdzenia Banacha-Steinhausa z elementarnym dowodem
   26-05-2015 - Jacek Jachymski
  • Timing structures and nonlinear analysis
   2015-04-14 - Petr Stehlik (West Bohemia University)
  • Liczby Milnora w rodzinach osobliwości
   2015-03-03 - Tadeusz Krasiński UŁ
  • O nierówności Hlawki
   2014-11-04 - Włodzimierz Fechner (Uniwersytet Śląski)
  • Metody sterowania optymalnego w chemioterapii nowotworów
   2014-06-17 - Urszula Ledzewicz (Southestern Illinois Univ.)
  • Nonlinear Inclusions and Hemivariational Inequalities with Applications to Contact Mechanics
   2014-06-10 - Stanisław Migórski (Uniwersytet Jagielloński)
  • Metoda iterowania nieliniowości w istnieniu rozwiązań równań różniczkowych
   2014-04-01 - Andrzej Nowakowski (Uniwersytet Łódzki)
  • Porządek Szarkowskiego
   2013-12-17 - Ewa Schmeidel (Uniwersytet Białostocki)
  • Atraktory dla wielowartościowych semipotoków generowanych przez inkluzje subróżniczkowe
   2013-11-26 - Piotr Kalita (Uniwersytet Jagielloński)
  • Pochodna ułamkowa, ułamkowe przestrzenie Sobolewa i ich zastosowania
   2013-10-29 - Dariusz Idczak (Uniwersytet Łódzki)

  • 2013-06-11 - Mariusz Jurkiewicz (WAT)

  • 2013-06-04 - Robert Stańczy (Uniwersytet Wrocławski)
Zakład zastosowań współczesnej analizy matematyczne:
 • Seminarium robocze z teorii mnogości
  Uczestnicy: S. Głąb, M.Bienias, R.Stegliński, F.Strobin, P.Gordinowicz, J.Marchwicki, J.Swaczyna
  Odbywa się w: czwartki w godzinach: 10:00-13:00, sala 160 (IM PŁ)
 • Analiza zespolona
  Uczestnicy: P. Liczberski, T. Poreda, W.Majchrzak, R.Sitarski, R. Długosz, J. Kalina, E.Leś, A. Łazińska, A. Sibelska, A. Wrzesień
  Odbywa się w: wtorki w godzinach: 16:00-17:30, sala 171 (IM PŁ)
  Referaty:
  • Rodziny funkcji holomorficznych w kuli przestrzeni Banacha zadane warunkami geometrycznymi
   2014 - Renata Długosz
  • Warunki konieczne i wystarczające gwiaździstości odwzorowań lokalnie biholomorficznych
   2014 - Piotr Liczberski
  • Analityczne dowody warunków koniecznych i wystarczających gwiaździstości i wypukłości zespolonych funkcji lokalnie jednolistnych
   2014 - Agnieszka Sibelska (UŁ)
  • Geometryczne dowody warunków koniecznych i wystarczających gwiaździstości i wypukłości zespolonych funkcji lokalnie jednolistnych
   2014 - Renata Długosz
  • Funkcje (j,k) - symetryczne i rodziny bavrinowskie funkcji holomorficznych w obszarach n-kołowych
   2014 - Renata Długosz
  • Zagadnienia ekstremalne w tradycyjnych rodzinach bavrinowskich
   2013 - Renata Długosz
  • O własnościach geometrycznych pewnych klas zespolonych funkcji harmonicznych określonych przez warunki analityczne lub współczynnikowe z parametrem zespolonym
   2013 - dr Agnieszka Sibelska (UŁ)
  • On a subclass of analytic functions involving Salagean integral operator
   2013 - Andrea-Elena Tudor (Romania)
  • Differential subordinations involving arithmetic and geometric means
   2013 - Oana Crisan (Romania) i Stanisława Kanas (URz)
  • Klasy funkcji zadane przez podporządkowanie
   2013 - Jacek Dziok (URz)
  • Inkluzje i wzory całkowe dla bavrinowskich rodzin funkcji holomorficznych w obszarach n-kołowych
   2013 - Renata Długosz
  • Twierdzenia o włożeniu dla bavrinowskich rodzin funkcji holomorficznych w obszarach n-kołowych
   2013 - Renata Długosz
  • Konstrukcja funkcji z nowych rodzin bavrinowskich
   2012 - Renata Długosz
  • Problem oszacowania G-balansu wielomianów n-jednorodnych z rozwinięć funkcji rodzin bavrinowskich
   2012 - Renata Długosz
  • Relacje niezmiennicze względem operatora L Temljakova oraz operatora do niego odwrotnego w przypadku rodzin bavrinowskich
   2012 - Edyta Leś (URz)
  • Obszary n-kołowe, funkcja Minkowskiego obszarów n-kołowych i zastosowanie w problemach ekstremalnych dla rodzin bavrinowskich
   2012 - Renata Długosz
 • Seminarium zakładowe
  Na seminarium referowane są wyniki własne uczestników lub zaproszonych prelegentów albo fragmenty wybranych publikacji innych autorów. Tematyka dotyczy szeroko rozumianej analizy rzeczywistej, metod topologicznych i teoriomnogościowych, a także metrycznej teorii punktów stałych oraz wybranych zagadnień analizy funkcjonalnej i teorii przestrzeni Banacha. Uczestnicy: M.Balcerzak, A.Bartoszewicz, M.Bienias, K.Chrząszcz, M.Filipczak, T.Filipczak, Sz.Głąb, J.Hejduk, G.Horbaczewska, E.Jabłońska, J.Jachymski,I.Jóźwik, J.Kaczmarek, A.Komisarski, E.Kotlicka-Dwurznik, S.Lindner, J.Marchwicki, Ł.Maślanka, P.Nowakowski, J.Peredko, F.Strobin, J.Swaczyna, M.Terepeta, F.Turoboś, A.Wachowicz, M.Popławski. www.im.p.lodz.pl/semwa/index.html
  Odbywa się w: poniedziałki w godzinach: 12:15-14:00, sala 52 (IM PŁ)
Zakład modelowania matematycznego:
 • Równania różniczkowe w modelowaniu matematycznym
  prowadzący: B. Przeradzki, Uczestnicy: G. Andrzejczak, J.Banasiak, J.Kalina, A.Lipowski, M.Nockowska-Rosiak, M.Pietruk, T.Poreda, K. Szymańska-Dębowska, A. Falkiewicz, I. Kossowski, M. Krukowski, P. Ostrowski, J. Rogowski, R. Stegliński
  Odbywa się w: środy w godzinach: 10:30-12:00, sala 160 (IM PŁ)
  Referaty:
  • Discrete dynamical systems for scale, ordinary and binary data
   Konstantin Nosov
  • An introduction to Ważewski method
   Magdalena Nockowska-Rosiak
  • Weighted L^p spaces on nilpotent locally compact groups
   Mateusz Krukowski
  • Nonlocal boundary value problems arising in thermoelasticity
   Igor Kossowski
  • Some new results on nonlocal problems, joint work with J. Mawhin
   Katarzyna Szymańska-Dębowska. Bogdan Przeradzki
  • Method of small parameter for problems from modeling of epidemics, joint work with J. Banasiak
   Katarzyna Szymańska-Dębowska
  • Wyznaczanie efektywnych własności dwuwymiarowych kompozytów z losowymi wtrąceniami kołowymi
   Piotr Drygaś (Uniwersytet Rzeszowski)
  • Couples of lower and upper slopes and resonant second order differential equations with nonlocal boundary conditions
   K. Szymańska-Dębowska (joint work with J. Mawhin)
  • Method of small parameter and Tikhonoff's theorem with applications to mathematical epidemiology
   Jacek Banasiak
  • An application of Krasnosielski's cone-expansion theorem to nonlinear nonlocal problems
   Igor Kossowski
  • The Arzela-Ascoli theorem for multifunctions
   Mateusz Krukowski
  • Infinitely many solutions for nonlinear equations with p-Laplacians
   Robert Stegliński
  • Melnikov's method for implicit differential equations; the paper by M. Fečkan
   Małgorzata Pietruk
  • Tolerant periodic functions in heat equations
   Piotr Ostrowski
  • The Arzela-Ascoli theorem in uniform spaces
   Mateusz Krukowski
  • Modeling of proliferation of gene mutations in aged structured populations
   Aleksandra Falkiewicz
  • Volterra operators on time scales
   Małgorzata Pietruk
  • A monotonicity method for nonlocal boundary value problems
   Igor Kossowski
  • Three solutions of Lidstone's boundary value problems via Morse theory
   Bogdan Przeradzki
  • Spadini's results on periodic solutions of differential-algebraic equations
   Jacek Rogowski
  • On some nonlocal differential boundary conditions for differential equations; joined results with J. Mawhin
   K. Szymańska-Dębowska
  • Non-autonomous second order Hamiltonian systems
   R. Stegliński
  • An intermidiate value theorem in ordered Banach spaces
   M. Nockowska-Rosiak
  • A solution of a beam equation with elastic bearings
   . - A. Lipowski
  • Asymptotic state lumping in transport problems on networks
   A. Falkiewicz
  • A first order systems of ODEs with nonlinear nonlocal boundary conditions
   I. Kossowski
  • Compactness criteria in some Banach spaces with applications to nonlinear integral equations
   M. Krukowski
  • Pseudo differential and Levy operators
   K. Szymańska-Dębowska
  • Uogólnienie modelu transportu na grafie na przypadek dowolnej macierzy Kirchhoffa
   A. Falkiewicz
  • Strongly continuous semigroups and the solvability of semilinear parabolic BVPs
   I. Kossowski
  • Almost periodic solutions to some ODEs
   Piotr Ostrowski
  • Nonlinear beam on elastic bearings
   Adam Lipowski
  • Infinite dimensional Morse theory
   Grzegorz Andrzejczak
  • Almost periodic functions and ODEs
   Bogdan Przeradzki
  • Singular boundary value problems - general approach
   Magdalena Nockowska-Rosiak
  • The existence of solutions to equation Lu=N(u)+h in a Hilbert space with noninvertible self-adjoint operator L and strongly monotone operator N
   P. Zieliński
  • Periodic solutions of ODEs with p-Laplacian
   A. Lipowski
  • A survey of results on p-Laplacian
   Bogdan Przeradzki
  • Mawhin's Continuation Theorem for p-Laplacian
   Katarzyna Szymańska-Dębowska
  • Concentration compactness and Moutain Pass Lemma
   Jerzy Kalina i Adam Lipowski
  • A simple NSC-RKHS algorithm for solving linear boundary value problems ? Error bounds and implementations
   Grzegorz Andrzejczak
  • Homoclinic solutions of semilinear equation with discrete multiplication operator
   Przemysław Zieliński
  • Zastosowanie tw. Tichonowa do modelu epidemii
   Ewelina Miernik
  • Praca Webb, Infante o uproszczeniu zastosowania tw. Krasnosielskiego o stożku do zagadnień nielokalnych
   Katarzyna Szymańska-Dębowska
  • Uogólnienie tw. Krasnosielskiego o sumie kontrakcji i odwzorowania zwartego i jego zastosowanie
   Bogdan Przeradzki
  • Wykorzystanie topologii słabej i twierdzeń o punkcie stałym w tej topologii do badania rozwiązalności równań z silnie nieodwracalną częścią liniową
   Przemysław Zieliński
  • Pewne rezonansowe nielokalne zagadnienia brzegowe
   Katarzyna Szymańska-Dębowska
  • Metody spektralne w badaniu równań nieliniowych
   Przemysław Zieliński
  • Metody dokładnej funkcji kary typu l1 w niewypukłym programowaniu matematycznym
   Tadeusz Antczak
  • Uogólnienia twierdzenia o wartości średniej dla funkcji harmonicznych
   Adam Lipowski
  • Pewne zastosowania kontrakcji (praca Robert M. Brooks, Klaus Schmitt)
   Magdalena Nockowska-Rosiak
  • Jądra reprodukujące przestrzeni Hilberta i ich zastosowania do metod numerycznych dla zagadnień brzegowych
   Grzegorz Andrzejczak
  • praca W. Tuckera:Lorenz attractor exists
   Jacek Rogowski
  • O pewnym uogólnieniu równania Blasiusa
   Magdalena Nockowska-Rosiak i Bogdan Przeradzki
 • Nonlinear Analysis, Międzyuczelniane seminarium PŁ- UŁ (język - angielski)
  Prowadzący: M. Galewski, Uczestnicy: A. Nowakowski, A. Orpel, J. Smejda, Z. Stempień, R. Wieteska, P. Kowalski, gościnnie: Leon Mikołajczyk;
  Odbywa się w: wtorki w godzinach: 16:00-18:00, sala 160(IM PŁ)
  Referaty:
  • Higher order ODE with dependence on odd derivatives via variational methods
   Aleksandra Orpel
  • Positive solutions for anisotropic BVPs
   Renata Wieteska
  • On a discrete BVP problem with p-laplacian
   Joanna Smejda
  • Dependence on parameters for variational impulsive boundary value problems
   Marek Galewski
  • On a dual variational method
   Aleksandra Orpel
  • On a dual variatonal method 2
   Aleksadra Orpel
  • Dependence on parameters for discrete boundary value problems via monotonicity theory
   Marek Galewski
 • Geometria różniczkowa
  Uczestnicy:B. Balcerzak, A. Lipowski, K. Lisiecki, J. Rogowski, W. Walas, A. Waliszewska
  Odbywa się w: piątki w godzinach: 12:15-14:00, sala 155, IM
Zakład ubezpieczeń i rynków kapitałowych:
 • Matematyka finansowa
  M. Kałuszka, A. Okolewski, A. Kondratiuk-Janyska, M. Boczek, W. Wyka, V. Szeligowska
  Odbywa się w: wtorki w godzinach: 10:15-12:00, sala 160 IM PŁ
  Referaty:
  • Rozwiązanie pewnych problemów związanych z całkami względem semikopuł
   Michał Boczek, Marek Kałuszka
  • Semikopuły i ich zastosowania
   Michał Boczek
  • Miary konkurencyjności
   Michał Boczek
  • O pewnych problemach z teorii nieokreśloności
   Marek Kałuszka
 • Matematyka aktuarialna
  Uczestnicy:M. Kałuszka, A. Okolewski, M. Boczek, W. Wyka
  Odbywa się w: wtorki w godzinach: 12:30-14:00, sala 160 IM PŁ
  Referaty:
  • Miary awersji w teorii Kahnemana-Tverskiego
   Waldemar Wyka
  • Miary awersji przy częściowej informacji
   Marek Kałuszka
  • Miary awersji do ryzyka
   Waldemar Wyka, Marek Kałuszka, Wioletta Szeligowska
  • Oszacowania dla statystyk pozycyjnych i ich zastosowanie
   Andrzej Okolewski
 • Zarządzanie ryzykiem zakładów ubezpieczeń
  Prowadzący: L.Gajek, Uczestnicy: E.Krajewska, M.Rudź
  Odbywa się w: piątki w godzinach: 17:30-19:00, sala 140

Instytut Matematyki Wydział FTIMS Politechnika Łódzka, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 215, tel. 42 631-36-17, fax. 42 631-38-65